ติดต่อเรา

ที่อยู่              :    ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3  เลขที่ 100/22  ถ.แม่น้ำแม่กลอง  ต.ปากแพรก  อ.เมือง  จว.กาญจนบุรี  71000

เบอร์โทรศัพท์   :    034 – 564279     เบอร์โทรสาร  034 – 564279

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E mail)  :  [email protected]

แผนที่ตั้ง