ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังพร้อมติดตั้ง ณ จุดตรวจถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตม.จว.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download  เอกสารจำนวน  4  ไฟล์

https://drive.google.com/open?id=0ByA3v3rGJKBsNVhpRGhiVjctbGc

https://drive.google.com/open?id=0ByA3v3rGJKBsUnZUWXd3ZnRVSHc

https://drive.google.com/open?id=0ByA3v3rGJKBsRE9hYTBwM3lacUU

https://drive.google.com/open?id=0ByA3v3rGJKBsakZnYUpkYlFtNlU