ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการจัดซื้อระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตม.จว.กาญจนุบุรี  จุดตรวจถาวรบ้านพุน้ำร้อน  ต. บ้านเก่า  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ตม.จว.กาญจนบุรี)

ประกาศแผนจัดซื้อโครงการตรวจจับใบหน้าประกาศ 1 ประกาศแผนจัดซื้อโครงการตรวจจับใบหน้า

ประกาศ 1