ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตม.จว.กาญจนบุรี ฯ

-ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตม.จว.กาญจนบุรี ฯ  เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่  ม.ค.2561

1 ร่างประกาศเชิญชวน 2 ร่างเอกสารประกวดฯ 3 spec no 218-2560 4 บันทึกแนบท้าย spec no 218-2560 5 ร่าง TOR