ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตม.จว.กาญจนบุรี,จุดตรวจถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

1 12 กพ 2561 เอกสารประกาศเชิญชวน

2 12 กพ 2561 เอกสารประกวดราคา

3 1.1 spec 1

4 1.1 spec 2

5 1.1 TOR