ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จุดตรวจถาวรบ้านพุน้ำร้อนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

172617